09 فروردين, 1396

دانشگاه پیام نور استان بوشهر

دانشگاه پیام نور استان بوشهر از سال 91 نرم افزار برنامه ریزی آموزشی نورچین و همچنین نرم افزارهای مدیریت آزمون را به کار گرفته است

نرم افزار نورچین در مراکز زیر به کار گرفته شده است

مرکز بوشهر

مرکز بین المملی عسلویه

مرکز برازجان

مرکز گناوه

واحد اهرم

واحد خورموج

واحد شبانکاره

واحد دیر

واحد جم