09 فروردين, 1396

نرم افزار پیش ثبت نام

این نرم افزار جهت انجام پیش ثبت نام دانشجویان طراحی و پیاده سازی شده است و گزارشهای مدیریتی آن مدیر گروه ها را جهت ارائه هر چه بهتر دروس برای انجام ثبت نام اصلی یاری می نماید. این نرم افزار برای مراکزی که نیاز به انجام پیش ثبت نام جهت امکان سنجی برگزاری دوره های مختلف آموزشی دارند نیز مناسب می باشد