09 فروردين, 1396

نرم‌افزار آموزش مجازی

این نرم افزار جهت انجام آموزش های مجازی در دانشگاهها کاربرد دارد