09 فروردين, 1396

نرم ‌افزار مدیریت امانات جهت استفاده در کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی

این نرم افزار جهت امانت محصولات در مراکز فرهنگی، کانونها، کتابخانه ها، ویدیوکلوپ ها و ... طراحی و پیاده سازی شده است و مدیریت امانت محصولات فرهنگی را انجام داده و گزارشهای لازم را استخراج می کند.