06 اسفند, 1395

نرم افزار پرسشنامه و نظرسنجی پژهشی

این نرم افزار جهت انجام نظرسنجی های تحقیقاتی طراحی و پیاده سازی شده است که کاربران به جای چاپ پرسشنامه و توزیع بین افراد می توانند از این نرم افزار تحت وب استفاده نموده و کاربران با مراجعه به وب سایت اقدام به پرکردن فرمهای نظرسنجی تحقیقاتی نمایند و محقق خروجی های لازم را از نرم افزار استخراج نماید