09 فروردين, 1396

سامانه اطلاع رسانی مدارس

سامانه اطلاع رسانی مدارس برای آگاهی  اولیاء دانش آموزان از وضعیت درسی و انضباطی طراحی شده است. یکی از دغدغه های اولیاء دانش آموزان دسترسی نداشتن به نمرات مستمر و در طول سال فرزندشان می باشد که با ارائه این سیستم دسترسی آنلاین و همیشگی به نمرات مستمر درسی وجود دارد. در این سامانه علاوه بر ارائه کارنامه مستمر , کارنامه انضباطی و اخلاقی دانش آموز نیز وجود دارد.

مدیر دبیرستان می تواند در هر زمانی از سال (بصورت هفتگی یا ماهانه و یا هر دوره زمانی  ) مستمر  جدید تعریف نماید.

هر معلم دارای یک حساب ویژه است که می تواند همه دوره های مستمر را مشاهده و در لیست درس های مربوطه اش نمره را از طریق سامانه وارد نماید و پیام به مدیر مدرسه ارسال نماید.

هر (ولی) دانش آموز دارای یک حساب ویژه است که می تواند کارنامه درسی و انضباطی اش را مشاهده کند و به مدیر مدرسه پیام نیز ارسال کند.

در پنل کنترل مدیر مدرسه قابلیت های زیر وجود دارد:

الف) تعریف کلاس جدید و حذف و ویرایش آن و چاپ مشخصات دانش آموزان نظیر نام کاربری و رمز عبور جهت ورود به سامانه

ب) تعریف معلم جدید و حذف و ویرایش و جستجوی  آن و و چاپ مشخصات معلم  نظیر نام کاربری و رمز عبور جهت ورود به سامانه

پ) تعریف درس جدید و حذف و ویرایش و جستجوی  آن و ایجاد لیست نمرات برای ورود نمره توسط معلم یا مدیر

ت)تعریف دانش آموز جدید و حذف و ویرایش و جستجوی  آن  و ثبت انضباط جدید و مشاهده کارنامه درسی

ث) ثبت دوره مستمر جدید و ایجاد لیست نمرات و دیدن تمامی لیست نمرات دروس تعریف شده

ج) مشاهده پیام های دریافتی از معلمان و دانش آموزان

چ) ثبت خبر جدید و حذف و ویرایش خبرها