09 فروردين, 1396

نرم‌افزار برنامه ریزی آموزشی نورچین

 

نرم‌افزاری جهت برنامه ریزی هوشمند کلاسی در دانشگاه‌ها با کلیه امکانات و الگوریتم‌های متنوع و گزارشات مختلف مدیریتی که در بیش از 40 دانشگاه کشور استفاده شده است.

در طراحی این نرم افزار از الگوریتمهایی هوشمندی استفاده شده است که با توجه به محدودیت هایی که در برنامه ریزی و کلاس بندی وجود دارد در کمترین زمان بهترین کلاس را برای زمانبندی پیشنهاد و در سریعترین زمان چینش برنامه ها را انجام دهد. گزارش های متعدد مدیریتی، امکان ثبت تاخیر و لغو کلاس به روش های مختلف اینترنتی، پیامکی و دسکتاپی، ثبت کلاسهای جبرانی، آزمون های میانترم و اخذ گزارشات متعدد از آنها از دیگر ویژگی های بارز این نرم افزار می‌باشد.جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت noorchin.ir مراجعه فرمایید